Individuální konzultace o prospěchu a chování žáka: 23. 3. – 8. 4. 2020

V tomto termínu budou probíhat individuální konzultace vyučujících s rodiči ohledně prospěchu a chování žáků.

Written by