Individuální konzultace o prospěchu a chování žáka: 11. 11. – 22. 11. 2019

V tomto termínu budou probíhat individuální konzultace vyučujících s rodiči ohledně prospěchu a chování žáka.

Written by