Hodnocení vzdělávání žáků za I. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, hodnocení vzdělávání žáků za I. pololetí školního roku 2020/2021 bude v naší škole klasické, tedy známkou. V některých ročnících bude dle uvážení vyučujících doplněno slovním hodnocením. Vysvědčení dostanou žáci 1. a 2. ročníku ve čtvrtek 28. 1. Taktéž žáci 3. – 5. ročníku, o které pečujeme díky pověření hejtmanky Středočeského kraje. Ostatní žáci uvidí své hodnocení v systému Edupage a vysvědčení dostanou ihned po návratu do školních lavic.

Written by