Hodina moderní chemie: 15. 3. 2019 – 6. – 9. ročník

Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou dialogu s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny pod vedením zástupců VŠCHT.

Written by