Edupage – školní elektronický systém

Vážení rodiče, do konce tohoto týdne Vám budou elektronicky doručeny přístupové údaje ke školnímu systému Edupage. Poté již můžete plně využívat elektronické omluvenky, prohlížení známek v elektronické žákovské knížce a odhlašování obědů do 7.30 hod. téhož dne.

Nápověda pro rodiče: https://help.edupage.org/#523
Nápověda pro žáky: https://help.edupage.org/#2531
Obecná nápověda: https://help.edupage.org/

Written by