Dodatek ke školnímu řádu

Vážení rodiče, v sekci „Dokumenty“ je přidán Dodatek ke školnímu řádu. Dodatkem ke školnímu řádu reagujeme jednak na časovou návaznost výuky na linkové autobusy, jednak na užívání elektronické žákovské knížky pro omlouvání absence žáků. Zkracují se přestávky mezi vyučovacími hodinami z 10 minut na 5 minut, a to po 4. – 7. vyučovací hodině, čímž jsme docílili souladu mezi ukončením vyučování a odjezdy autobusových spojů, jež značná část žáků využívá k dopravě ze školy do místa bydliště.

Written by