Distanční výuka: pokračuje od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, jak již jistě víte, od 2. 11. 2020 je znovu zakázána osobní přítomnost dětí ve škole. Proto budeme i nadále pokračovat v distanční výuce až do dalšího rozhodnutí vlády. Žákům byl zaslán nový rozpis online výuky prostřednictvím třídních učitelů přes školní systém Edupage. Věříme, že tuto obtížnou dobu opět společně zvládneme. Kolektiv ZŠ Kvílice

Written by