Den stromů: 22. 10. 2019 – 1. a 2. ročník

Žáci si na jednotlivých stanovištích prověří hravou formou své znalosti z prvouky, v podzimním lese budou poznávat plody a listy stromů a hrát hry s přírodovědnou tématikou.

Written by