Den stromů: 21. 10. 2022 – 1. – 3. ročník

Žáci si prověří hravou formou své znalosti z prvouky, v podzimním lese budou poznávat plody a listy stromů a hrát hry s přírodovědnou tématikou.

Written by