Den stromů – 1. a 2. ročník

Dne 20.10. 2017 děti z 1. a 2. ročníku prožily „Den stromů“ pod heslem:
„Učíme se v přírodě!“
Pohybujeme se v terénu, poznáváme stromy, sbíráme listy či šípky, spolupracujeme, pomáháme mladším… a třeba také na vlastní kůži zažíváme, jak je důležité řídit se podle stanovených pravidel, aby se někdo neztratil!

Written by