Čtenářská dílna: 1. ročník

Každý pátek bude čtenářská dílna. Každý žák bude mít připravenou svou knihu. Budeme začínat tento pátek 25. 5. 2018. Kniha by měla mít vhodnou velikost písma a žáci si ji budou nosit vždy v pátek. Do knihy žáci dostanou záložku, do které se bude zapisovat datum, kdy děti četly, stránku a podpis rodiče. Přejeme všem hezké chvíle při společném čtení.

 

Written by