Branný den: 30. 9. 2022

  • akce zaměřená na ochranu člověka za mimořádných událostí: zdravověda, živelné pohromy, únik nebezpečných látek, jaderná havárie, …

Written by