Branný den: 27. 9. 2021

  • akce zaměřena na ochranu člověka za mimořádných událostí: zdravověda, živelné pohromy, únik nebezpečných látek, jaderná havárie, …

Written by