Arteterapeutická reportáž ze Základní školy v Kvílicích

Arteterapie jako léčebný nástroj může sloužit ve škole k harmonizaci osobnosti dítěte. Setkáváme se v mnoha základních školách s tím, že je výtvarná výchova zaměřena na výsledek tvoření, zvládání technik tvoření . Spontaneita se vytrácí. Přitom zážitek z tvoření a jeho samotný projev je velmi důležitý.

Důležitým momentem při arteterapii je, aby se dítě cítilo dobře a spokojeně při tvorbě. Aby se nebálo experimentovat, nebálo něco pokazit. Nemělo strach.

Arteterapie také slouží k podpoře zdravého sebevědomí, skupinového sebepoznávání, asertivnímu sebeprosazování i k učení vzájemné spolupráce a kooperace ve skupině.

Pří práci ve skupině se využívají často také neverbální techniky.  Z metod arteterapie se využívá široká škála výtvarných potřeb. Děti používají výtvarné potřeby ke zlepšení jemné motoriky a k uvolnění napětí v rukou.

Z technik arteterapie  vhodné při práci s dětmi pro základní stupeň je např. sebepoznávací hra Zrcadla, jenž přibližuje žákovy silné a slabé stránky. Dětem se rozdají předtištěné obrysy zrcadel na papír, který je rozdělen na dvě části, silné a slabé stránky a každá část do pěti řádků. V instrukci se zdůrazní nutná „objektivita“- děti přeci nemají jen špatné vlastnosti, které se jim píše lépe. Po vyplnění zrcadel mají děti možnost seznámit spolužáky se svými zrcadli. Ostatní děti mají právo se k tomuto vyjádřit, ať souhlasně či nesouhlasně.

Z dalších technik jmenujme např. Můj Erb, který umožní dětem se představit před ostatními a zhodnotit své přednosti. „Škola je náš domeček“- společná práce nakreslení domečku, který by se líbil celé skupině.

Ve skupinách také probíhají relaxační cvičení. Hrají se i psychohry, které se rozdělují na hry představovací, na podporu sebevědomí a na posílení pozitivních vztahů ve třídě.

Arte-skupina probíhá jednou za týden. Musím zde všem žákům většinou žákyním, kteří chodí na arteterapii velice poděkovat za spolupráci při hodinách, za aktivní spolupráci, která za celý školní rok vyústila v dobře kooperující skupinu.

Budu velice ráda, abychom se sešli i příští školní rok a pokračovali v již tak úspěšné práci!

Mgr. Lada Náprstková

 

Written by