Uzavření škol: od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, od 1. března budou v Česku uzavřené všechny školy, mateřské školy i dětské skupiny. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému. Dle usnesení hejtmanky Středočeského kraje jsme stále školou pověřenou Read More …

Zápis do 1. ročníku: 1. – 15. 4. 2021

Vážení rodiče, zápis do 1. ročníku letos proběhne formou elektronické přihlášky na web. stránkách školy: https://zskvilice.edupage.org/register/ ve dnech 1. – 15. 4. 2021 Následně Vás kontaktujeme a pozveme na individuální schůzku. Více v sekci – Informace pro žáky a rodiče – Budoucí prvňáčci

Pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče, ve dnech 8. 2. – 9. 2. proběhnou individuální schůzky s rodiči žáků 9. ročníku, kde jim budou předány informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 a vyplněné a potvrzené tiskopisy přihlášek a zápisové lístky. Rodiče si čas schůzky rezervují v systému Edupage.