5. vandrování: Na řisutskou tvrz

V našem prvním jarním vandrování jsme se vydali z Kvílic přes dva kopce jižním směrem k vesničce Řisuty, poblíž které kdysi stávala tvrz. Pověděli jsme si pověst o Aleně, dceři zdejšího pána, a jejím tragickém skonu. Prohlédli jsme si místní zvoničku se zvonem od mistra Jaroše (odlil zvon Zikmund v chrámu sv. Víta). Výlet jsme zakončili na místním hřišti, kde se vydováděli nejen malí, ale i větší vandrovníci. Neodolali jsme ani lahůdkám z místního vyhlášeného řeznictví. Ke tvrzi jsme sice nedoputovali, možná někdy příště … nikomu to ale jistě nevadilo.

Written by