4.vandrování

23. prosince jsme si příjemně zkrátili čekání na Ježíška při 4. vandrování. Sešli jsme se v počtu 19 a toulali jsme se tajemnými lesy nad Pozdní. Místy, kde se odehrály skutečné tragédie (úmrtí p. Karla Perníčka, vražda sl. Ludmily Wolfové). Nezapomněli jsme ani na hrob anglického ženisty Marriotta Sappra
na jedomělickém hřbitově a navštívili jsme také
tzv. Medvědí skálu. U křížku u jedomělické silnice jsme si připomněli příběh se šťastným koncem, v němž bylo malé děvčátko ohroženo jedovatými hady. V předvánočním čase, navýsost vhodném ke vzpomínání, jsme vzkřísili ještě další osudy Pozdeňských: krátký život sokola Josefa Fojtíka, četná neštěstí v rodině Sajlerových
i tragikomický příběh zdejšího pobudy Šlégra.

Written by